ปุ๋ยอินทรีย์ ต้นไผ่ ศรีสุข โรงงานปุ๋ยชีวภาพผสมเคมีภาคกลาง,โรงงานปุ๋ยชีวภาพเคมีภาคตะวันออก ,โรงงานปุ๋ย ,โรงงานปุ๋ยชีวภาพภาคเหนือ
ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot


บริษัทนำเที่ยวเชียงใหม่ สมบูรณ์แบบ ตั้งแต่ระดับธรรมดา –VIP


เกร็ดเกษตร

 ปุ๋ยชีวภาพเกรดเอ ,ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพภาคเหนือ ,ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพผสมเคมีภาคเหนือ ,ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเกรดเอ  สวนส้มที่ใช้ได้ผล

 • วิธีป้องกันไส้เดือนฝอยในแปลงพืช

ในแปลงปลูกพืชที่มีปัญหาในเรื่องของไส้เดือนฝอย ที่มารบกวนทำลายผลผลิตให้เสียหายนั้น การปลูกดาวเรืองเป็นแปลงคั่นไว้ จะช่วยไล่ไส้เดือนฝอย ซึ่งเป็นการใช้ธรรมชาติควบคุมธรรมชาติ และดอกดาวเรืองก็สามารถเก็บมาขายได้ตามปกติ

 • วิธีแก้ปัญหาถั่วลิสงเมล็ดลีบ

การปลูกถั่วลิสงนั้น จะพบปัญหาคือ เมล็ดลีบ และในปัจจุบันได้มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงที่มีเมล็ดโตขึ้นมา เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้ปลูกกันมากขึ้น การที่เมล็ดจะโตได้ดีต้องใช้แคลเซียมเป็นธาตุเสริม

ดังนั้น การแก้ปัญหาถั่วลิสงเมล็ดลีบ คือ ในช่วงเตรียมดินให้โรยปูนขาว หรือ ปูนมาร์ลพอประมาณ คลุกเคล้าผสมในดินก่อนปลูก จะช่วยแก้ปัญหาเมล็ดลีบได้มาก

      

 • การใช้แกลบดิบลดความเค็มของดิน

การใช้ดินปลูกพืชที่มีปัญหาเรื่องดินเค็มนั้น ขั้นตอนการเตรียมดินก่อนปลูกพืช ควรใช้แกลบดิบ(เปลือกเมล็ดข้าว) คลุกเคล้าในดิน แกลบดิบจะช่วยดูดความเค็มมาสะสมไว้ในตัวมันเอง จึงทำให้ดินมีความเค็มน้อยลง แล้วจึงเลือกปลูกพืชที่ทนเค็ม

 • การเลือกซื้อถั่วงอก

การเพาะถั่วงอกวิธีดั้งเดิมนั้นใช้วิธีเพาะจากขี้เถ้าแกลบ ซึ่งในขี้เถ้าแกลบจะมีธาตุโปแทสเซียม ช่วยเพิ่มความหวานและทำให้ถั่วงอกไม่ผอม ไม่ลีบ แต่มีขั้นตอนในการทำความสะอาดยุ่งยากและเสียเวลามาก

ปัจจุบันจึงมีเครื่องช่วยเพาะถั่วงอกขาย แต่มีข้อเสียคือต้องใช้สารถั่วอ้วนช่วย สารนี้คือ "ไซโตไคนิน" เป็นฮอร์โมนพืชชนิดหนึ่ง ที่ทำให้ต้นถั่วงอกด้านข้างมากกว่าด้านยาว จึงทำให้ถั่วอวบอ้วนน่ากิน แต่วิธีนี้เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ดังนั้นเวลาเลืกซื้อถั่วงอก ควรเลือกซื้อถั่วงอกที่ไม่อวบมากหรือไม่สั้นมากจนเกินไป และไม่ขาวมากจนเกินไปควรเลือกดูที่เป็นธรรมชาติจะดีที่สุด

 • การเพิ่มฤทธิ์ให้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ

การใช้พืชสมุนไพรกำจัดแมลง เช่น ต้นสาบเสือ ตะไคร้หอม ข่า พริก ใบยาสูบ สะเดา ฯลฯ นำมาทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ เพื่อกำจัดแมลงนั้น หากใช้สารเร่ง พด.7 ผสมลงไปด้วย จะทำให้เพิ่มฤทธิ์ในการกำจัดแมลงเละเร่งเวลา ทำให้หมักปุ๋ยน้ำได้เร็วขึ้น

 • วิธีแก้ปัญหาใบไผ่ร่วง

บ้านที่ปลูกไผ่เป็นไม้ประดับบ้านและสวน มักจะเกิดปัญหาใบร่วงมาก สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะการไ้ด้รับน้ำน้อยเกินไป เราสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยการรดน้ำต้นไผ่ให้มากขึ้น เพียงเท่านี้ปัญหาใบไผ่ร่วงก็จะหมดไป

 • การเพิ่มจำนวนใบให้ไม้ประดับ

การเด็ดยอดต้นไม้ จะทำให้ต้นไม้มีการแตกยอดด้านข้างเพิ่มมากขึ้น ถ้าไม่มีการเด็ดยอด หรือตัดยอด ลำต้นจะตรงสูงขึ้นด้านบน ดังนั้นในไม้ประดับที่ต้องการโชว์ความสวยงามด้วยใบ เช่นอะโกลนีมาพันธุ์ผสมใหม่ ๆ จึงควรเด็ดยอดเพื่อที่จะให้มีการแตกพุ่มด้านข้าง ทำให้ได้จำนวนใบที่สวยงามเป็นจำนวนมาก และยอดที่เด็ดนี้ก็สามารถนำมาชำเพื่อขยายพันธุ์เป็นต้นใหม่ได้อีก

 • หลักการใช้น้ำมันพืชประกอบอาหาร

การใช้น้ำมันพืช เช่น น้ำมันปาล์ม น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันเมล็ดทานตะวัน ฯลฯ เพื่อประกอบอาหารนั้น ควรเลือกใช้น้ำมันชนิดต่าง ๆ สลับกันไปมา ไม่ควรใช้น้ำมันชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงอย่างเดียว เนื่องจากการสลับใช้น้ำมันหลาย ๆ ชนิด จะทำให้ข้อเสียของน้ำมันชนิดหนึ่ง ถูกหักลบไปด้วยน้ำมันอีกชนิดหนึ่ง

 • แนวทางลดการใช้สารพิษในข้าวโพดอ่อนและข้าวโพดฝักสด

มีรายงานจากชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรขอนแก่น แจ้งว่า ช่วงปลายปี 2546 เกิดปัญหาลูกโครุ่นและโคขนาดใหญ่แพ้พิษของยาฆ่าแมลง คาร์โบฟูแรนส์ที่ติดไปกับไหม เปลือกฝัก และต้นข้าวโพด ที่นำไปให้โคกิน โคเล็กนั้นถึงตาย แต่โคใหญ่นั้นหงอย ซึม ไม่สบายอยู่นาน คาร์โบฟูแรนส์นั้นคนปลูกข้าวโพดนำมาใช้ตั้งแต่รองก้นหลุมก่อนหยอดเมล็ด ครั้นโตจนออกฟักอ่อนเกิดไหมแทงพ้นฟักก็ใช้อีก ถ้ารอเก็บเป็นข้าวโพดฟักสด กลัวหนอนกัดก็ใช้อีก สารพิษนี้ต้องใช้เวลาสลายตัว 45 วัน แต่เปลือกฟักข้าวโพด ไหมข้าวโพดนั้นเพิ่งสัมผัสยาไม่กี่วัน เมื่อใช้อาหารโคจึงเป็นอันตรายต่อโคดังกล่าว
ที่จริงหนอนเจาะฟักข้าวโพดนั้นสามารถปราบได้ง่ายดายโดยน้ำหมักเชื้อบีทีชีวภาพ แทนการใช้สารคาร์โบฟูแรนส์ เพราะช่วงสั้น ๆ สารพิษสลายตัวไม่ทัน อย่าว่าแต่เป็นพิษต่อโคที่กินเปลือกฟัก น่าจะเป็นพิษต่อคนด้วย กรมการส่งเสริมการเกษตรที่เคยรณรงค์ให้งดการใช้สารพิษนี้หยอดไหมข้าวโพดระยะฟักสดและฟักอ่อน แต่ไม่ประสบความสำเร็จ การจะให้ใช้บีทีของต่างประเทศนั้นต้นทุนสูงถึงกิโลกรัมละ 1,000 บาท และต้องใช้ถึง 80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ในขณะที่หนอนก็ไม่ชอบกินเชื้อบีที่ต่างประเทศ

บีทีหมักเองสามารถปราบหนอนเจาะฟักข้าวโพดได้ดีมาก ทำดังนี้ ใช้เชื้อบีที 1 ซอง 5 บาท ใส่ในน้ำ 20 ลิตร ใส่ไข่ไก่สด 5 ฟอง น้ำมันพืชสองช้อนแกง เป่าอากาศแบบตู้ปลา 24 ชั่วโมง นำน้ำหมักเชื้อไปใช้เติมน้ำเปล่าได้อีก 80 ลิตร รวมเป็น 100 ลิตร นำไปหยอดหรือฉีดที่ไหมหรือจุกข้าวโพด เพียงวันเดียวหนอนหยุดกินอาหาร วันที่สองหนอนเริ่มมุดออกมาตาย ระยะไหมทยอยออกและหนอนระบาดมาก หากหมักเพิ่มและหยอดเพิ่มทุก 3 – 5 วัน จะไม่มีปัญหาหนอนเจาะฟักข้าวโพดเลยและปลอดสารพิษด้วย

 • กินผักต้านโรค

ผัก-ผลไม้มีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยเฉพาะผักผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารแคโรที นอยส์ (สีเขียวจัด แดง เหลือง และ ส้ม) สามารถช่วยป้องกันโรคหัวใจ และ มะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ รวมถึงธัญพืชและถั่วเมล็ดแห้งต่าง ๆ ที่มีสารไอ โซฟ ลาโว นอยด์ สูง ที่อาจช่วยลดการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้ด้วย

แหล่งสารอาหารจากผักที่ช่วยต้านมะเร็ง ได้แก่

-เบต้า แคโร ทีน พบมากใน ผักปวยเล้ง แค รอท บร็อค คอลี มะเขือเทศ ผักใบ เขียวเข้มและสีเหลือง

-วิตามินซี มีมากในส้มต่าง ๆ ดอกกะหล่ำ แตงโม มะเขือเทศ มะนาว มะขามป้อม พริก ผักสีเหลือง และ เขียว มันฝรั่ง สตรอ เบอ รี่

-วิตามินอี พบมากในจมูกข้าวสาลี ถั่วเหลือง บร็อคคอลี รำข้าว ถั่วเปลือกแข็ง เมล็ดพืชต่าง ๆ

-ซีลีเนียม พบมากในปลาทูน่า จมูกข้าวสาลี หัวหอม กระเทียม เห็ด รำข้าว ส้ม อะโวคาโด ธัญพืช เต็มเมล็ด

-เส้นใยอาหาร มีมากในผักผลไม้ทุกชนิด ข้าวซ้อมมือ เมล็ดธัญพืช และขนมปัง โฮลวีต

 • ควรกินผักเท่าไรในแต่ละคน

ร่างกายของคนเราต้องการพลังงานเพื่อใช้ในการทำงานอยู่ตลอดเวลา ทั้งยามหลับและตื่น ซึ่งความต้องการพลังงานของคนเรานั้นแตกต่างกันในแต่ละคน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่ อายุ ขนาดรูปร่าง เพศ กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำในชีวิต ประจำวัน รวมถึงระบบการเผาผลาญ และ สภาวะร่างกายของคน ๆ นั้นด้วยว่าเจ็บป่วยหรือเป็นปกติ

-ในกลุ่มเด็ก ผู้หญิง (ทำงานนั่งโต๊ะ)และ ผู้สูงอายุ ต้องการพลังงาน วันละประมาณ ๑,๖๐๐ กิโลแคลอรี่

-กลุ่มวัยรุ่นชาย-หญิง ผู้ชาย วัยทำงาน ต้องใช้พลังงานวันละประมาณ ๒,๐๐๐ กิโลแคลอรี่

-กลุ่มผู้ใช้แรงงาน เกษตรกร นักกีฬา ต้องการพลังงานวันละประมาณ ๒,๔๐๐ กิโลแคลอรี่

การเลือก กินผักตามราศีธาตุ

-ธาตุดิน(หรือผู้ที่เกิดเดือนตุลาคม-ธันวาคม)เหมาะกับผักที่มีรสฝาด หวาน มัน เค็ม เช่น ถั่วพู ผักกระเฉด เผือก มัน มะละกอ หัวปลี น้ำอ้อย เกลือ มังคุด ฝรั่งดิบ ฟักทอง เงาะ ถั่วต่างๆ

-ธาตุไฟ(ผู้ที่เกิดเดือนมกราคม-มีนาคม)เหมาะกับผักที่มีรสขม เย็น จืด เช่น แตงโม บวบ สะเดา มะระขี้นก มะเขือพวง มะแว้ง ตำลึง แค ผักบุ้ง บัวบก ขี้เหล็ก แตง

-ธาตุลม(ผู้ที่เกิดเดือนเมษายน-มิถุนายน)เหมาะกับผักที่มีรสเผ็ดร้อน ช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหาร เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ โหระพา กะเพรา พริกไทย พริก กระเจียวแดง กระชาย

-ธาตุน้ำ(ผู้ที่เกิดเดือน กรกฎาคม-กันยายน)เหมาะกับผักที่มีรสเปรี้ยว ช่วยขับ เสมหะและกระตุ้นระบบขับถ่ายของร่างกาย ให้ทำงานได้ดีขึ้น เช่น มะเขือเทศ มะกรูด มะนาว ส้ม สับปะรด

การจำแนกผักสมุนไพรตามรสชาติ
สามารถจำแนกรสของผักสมุนไพร ได้ดังนี้
รสฝาด
มีสรรพคุณในการสมานแผล แก้ท้องร่วง บิด บำรุงธาตุ เช่น ยอดจิก ยอดมะม่วง หิมพานต์
ผลมะตูมอ่อน มะเดื่ออุทุมพร ยอดฝรั่ง ผักกระโดน ยอดผักเสม็ด เป็นต้น
รสหวาน
มีสรรพคุณซึม ซาบ ไปตามเนื้อ ทำให้ชุ่มชื่น บำรุงกำลัง แก้อ่อนเพลีย
ถ้าใช้มากเกินไปจะแสลงโรคเบาหวาน เสมหะเฟื่อง แสลงบาด-แผล ทำให้แผลชื้น
เช่น เห็ด บุก ผักหวานป่า หน่อไม้ ผลฟักข้าว ดอกลีลาว เต่ารั้ง ผักขี้หูด เป็นต้น
รสขม
มีสรรพคุณสำหรับบำรุงโลหิตและดี เช่น ฝักเพกา มะเขือ ยอดหวาย ดอกขี้เหล็ก
ใบยอ สะเดา ผักโขม มะระขี้นก ยอดมะรุม เป็นต้น
รสเผ็ดร้อน
มีสรรพคุณ แก้ลมจุกเสียด แน่นเฟ้อ ขับผายลม บำรุงธาตุ เช่น ดอกกะทือ ดอกกระเจียวแดง
ผักหูเสือ ดีปลี ใบแมงลัก ผักคราดหัวแหวน ใบกะเพรา ใบชะพลู ขิง ข่า ขมิ้น เป็นต้น
รสหอมเย็น
มีสรรพคุณบำรุงหัวใจ ทำให้ใจคอสดชื่น บำรุงครรภ์ แก้เสมหะโลหิต แก้อ่อนเพลีย
เช่น เตยหอม บัว ผักบุ้งไทย สันตะวา โสน ดอกขจร เป็นต้น

รสเปรี้ยว
มีสรรพคุณแก้ทางเสมหะ ฟอกโลหิต ระบาย เช่น ยอดมะขามอ่อน มะนาว มะเฟือง
ยอดชะมวง มะดัน เป็นต้น

รสมัน
มีสรรพคุณแก้เส้นเอ็นพิการ บำรุงไขข้อ บำรุงเส้นเอ็น เป็นยาอายุวัฒนะ บำรุงเยื่อกระดูก
เช่น สะตอ เนียง บัวบก ขนุนอ่อน ถั่วพู ฟักทอง กระถิน มัน ยอดผักติ้ว ชะอม เป็นต้น
การเพิ่มผลผลิต  หน่อไม้ไผ่ตง
เทคนิคการเพิ่มผลผลิตคือให้ตัดต้นแก่ออกให้หมด ให้เหลือต้นอ่อน 3-5 หน่อ/กอ แล้วใส่ปุ๋ยสูตร 25-7-7 เพื่อบำรุงต้น ครั้งละประมาณ 3 ขีด ใส่เดือนละครั้ง ที่โคนต้น แล้วคลุมโคนต้นด้วยฟางแห้ง รดน้ำ
ทุกๆ 5 วัน ไผ่ตงจะให้ผลผลิตในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี วิธีที่แนะนำนี้จะเพิ่มผลผลิตไผ่ตงได้มาก

เห็ดสด
ถึงแม้เห็ดจะเป็นพืชผักที่มีลักษณะอ่อนนุ่มแต่เห็ดเป็นพืชผักที่มีโปรตีนสูง การกินสดๆแบบผักสด จะทำให้ย่อยยากการกินเห็ด(และเนื้อสัตว์ต่างๆ)โดยไม่ปรุงให้สุก จะทำให้ไตทำงานหนักกว่าปกติดังนั้น จึงควรปรุงเห็ดด้วยความร้อน เช่น ผัดแกง ฯลฯ ให้สุก ก่อนที่จะนำมารับประทานการนำเห็ดมาชุบแป้งทอด ควรหั่นเห็ดให้บางๆ เพื่อให้ความร้อนเข้าถึงเนื้อข้างในเห็ดเพื่อให้เห็ดสุกอย่างทั่วถึงการทำให้มะกรูด มีใบตลอดปีแม้จะปลูกมะกรูดไว้ในกระถาง ก็สามารถทำให้มีใบแตกใหม่ได้เรื่อยๆ ทำให้เก็บใบไปปรุงอาหารได้
ไม่ขาด เทคนิค คือ เมื่อกิ่งมะกรูดยาวออกมาเกะกะ ก็จับขดเป็นวงในแนวนอน แล้วใช้เชือกฟางรัดไว้ อาศัยหลักที่ว่า เมื่อกิ่งไม้เอนลง จะมีการแตกกิ่งกระโดงขึ้นมาใหม่ ทำให้มีใบมะกรูดให้เราเก็บได้เรื่อยๆ เราก็ดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยตามปกติ

สิ่งที่ดีของพืชพันธุ์พื้นเมือง กับเศรษฐกิจพอเพียง
พืชพื้นเมืองและเมล็ดพันธุ์
มีข้อดีอยู่มากมาย ซึ่งเหมาะสมกับเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
1.มีอยู่ในพื้นเมือง/ท้องถิ่น ราคาจึงไม่แพง
2.เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นั้นๆเป็นอย่างดี โดยไม่ต้องนำปัจจัยเพิ่มผลผลิตอื่นๆ
ที่ราคาแพงใส่เข้าไป ก็ให้ผลผลิตได้อย่างเหมาะสม จึงเป็นพืชที่มีคุณค่าทางธรรมชาติที่
แท้จริง เพราะไม่ต้องปรุงแต่งใดๆหรือเรียกว่าเป็นผลผลิตของพืชอินทรีย์ซึ่งเป็นพืชที่
ขายได้ราคาดีและเป็นที่ต้องการในท้องตลาด จึงเป็นการเพิ่มรายรับได้มากขึ้น การใช้
พันธุ์พื้นเมืองเป็นการกลับไปสู่เกษตรแบบอินทรีย์นั่นเอง และขายผลผลิตได้ราคามาก
ขึ้น ข้อดีข้อนี้ จึงเป็นสิ่งที่เกษตรกร ควรจะได้ถนอมพันธุ์พื้นเมืองไว้ให้มากที่สุด และ
นักวิชาการควรจะได้ส่งเสริม เป็นการนำไปสู่เศรษฐกิจแบบพอเพียงที่เหมาะสมกับ
ท้องถิ่นนั้นๆ ก่อนที่เมล็ดพันธุ์จากบริษัทที่มีราคาแพงจะครองเมือง ควรหันมาเก็บรักษา
เมล็ดพันธุ์พื้นเมืองไว้ไม่ให้สูญหายไป
3.ทนทานต่อสภาวะต่างๆได้ดี ตามสภาพท้องถิ่นที่พืชนั้นๆเกิดอยู่ เช่นทนแล้ง ทน
เค็ม หรือทนต่อการตัดทำลาย/เหยียบย่ำ ฯลฯ ทำให้ไม่ต้องดูแลมากก็เจริญได้ตามสภาพ
ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิตที่วิเศษ

 

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต้นไผ่ ศรีสุข กับพืชอื่นๆ และไม้ผลหรือไม้ยืนต้น

การใส่ปุ๋ยอินทรีย์กับพืชไร่ หรือนาข้าว

การปลูกข้าวโพดหวานอินทรีย์

การปลูกผักสวนครัว..เกษตรอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ต้นไผ่ ศรีสุข

 

การปลูกถั่วลิสงกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพต้นไผ่ ศรีสุขชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


PUITHAILAND Copyright © 2012 All Rights Reserved.
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ต้นไผ่ ศรีสุข

      ชัยพรการเกษตร  

สุดยอดสารปรับปรุงบำรุงดิน 100 % ตราต้นไผ่ ศรีสุข

190 ถ.ราชวิถี อ.เมือง จ.นครปฐม 

โทร.  065-3562998 
  Line id : 
puithailand789

3/112  .รัตนโกสินทร์ .เมือง จ.เชียงใหม่ 

www.puithailand.com

www.facebook.com/puithailand

 E-Mail : info@puithailand.com

 

 

ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 100 %ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยเกษตรปุ๋ยแท้ 100%, ซื้อ-ขายปุ๋ยขายปลีก-ขายส่ง ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยโรงงานปุ๋ยคอกปุ๋ยสำหรับผลไม้ปุ๋ยสำหรับพืชผัก,เคล็ดลับการใช้ปุ๋ยปุ๋ยส่วนผสมของปุ๋ยชีวภาพบริการส่งปุ๋ยปุ๋ยเมล็ดดินปุ๋ย,ขายปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ,โรงงานปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด. โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ,ขาย ปลีก ส่ง ,ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ,ซื้อปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ,โรงงานปุ๋ยชีวภาพเคมี ,โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ,  โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  ,ซื้อปุ๋ยชีวภาพเคมีโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพภาคเหนือ ,หาโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพภาคกลาง ,ซื้อปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ,โรงงานปุ๋ยอินทรีย์,หาโรงงานปุ๋ยชีวภาพเคมี ,หาโรงงานปุ๋ยชีวภาพเคมีภาคเหนือ ,โรงงานปุ๋ยชีวภาพผสมเคมีภาคเหนือ,โรงงานปุ๋ยชีวภาพผสมเคมีภาคกลาง,โรงงานปุ๋ยชีวภาพเคมีภาคตะวันออก ,โรงงานปุ๋ย ,โรงงานปุ๋ยชีวภาพภาคเหนือ,โรงงานปุ๋ยชีวภาพผสมเคมีภาคเหนือ ,ปุ๋ยชีวภาพผสมเคมีภาคเหนือ,ปุ๋ยชีวภาพเกรดเอ ,ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพภาคเหนือ ,ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพผสมเคมีภาคเหนือ ,ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเกรดเอ,หาโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพผสมเคมี,โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ,ซื้อปุ๋ยชีวภาพ,หาโรงงานปุ๋ยชีวภาพ,ปุ๋ยชีวภาพ,ติดต่อเป็นตัวแทนปุ๋ยชีวภาพ,หาปุ๋ยชีวภาพ,หาโรงงานปุ๋ยชีวภาพ,โรงงานปุ๋ยชีวภาพ,โรงงานปุ๋ยชีวภาพภาคเหนือ,โรงงานปุ๋ยชีวภาพภาคเหนือ,ปุ๋ยชีวภาพเคมี