ปุ๋ยอินทรีย์ ต้นไผ่ ศรีสุข ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ,ขายปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด ,สารปรับปรุงบำรุงดิน
ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot


บริษัทนำเที่ยวเชียงใหม่ สมบูรณ์แบบ  ตั้งแต่ระดับธรรมดา –VIP


สารปรับปรุงบำรุงดิน เม็ด

 

1 กระสอบ มี 50 กิโลกลัม   และ 1 ตัน = 20 กระสอบ  หรือ 1,000กิโลกรัม  

 

 

   ปุ๋ย อิ น ท รี ย์ เ ม็ ด

 OTOP 5 ดาวจากเมืองไทย

 

: ลดต้นทุน       เพิ่มพูลผลผลิต    พิชิตความจน :

  

อินทรีย์คุณภาพสูงเพื่อเกษตรกรไทย เพื่อผลผลิตของท่าน 

ทำไม ? เกษตรกรจึงเลือกใช้ สารปรับปรุงบำรุงดิน  ตราต้นไผ่-ศรีสุข

 มีส่วนผสมของ มูลค้างคาว ธาตุอาหารหลัก N-P-K ธาตุอาหารรอง และจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืช ทำให้พืชได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน 100 %  นอกจากนี้  ยังช่วยเพิ่มแร่ธาตุให้กับดิน  บำรุงรากและลำต้นให้แข็งแรงช่วยลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยเคมี  ดินของท่านจะดี 

พืชผลของท่านจะงดงามต้องใช้สารปรับปรุงบำรุงดิน  ตราต้นไผ่-ศรีสุข

  


  

 

คุณลักษณะดีเด่นของชนิดเม็ด   ต้นไผ่ ศรีสุข              

1   ปลอดภัยต่อตัวผู้ใช้ และ สิ่งแวดล้อม                      

2.  ช่วยในการปรับสภาพดิน ทำให้ดินมีความร่วนซุยขึ้น ลดความเป็นกรดและด่างของดินได้ (แก้ปัญหาดินเปรี้ยว ดินเค็ม) โรคที่เกิดจากดินจะลดน้อยและหมดไปได้

3.  ความต้านทานและป้องกันต่อการเกิดโรคและแมลง โดยพืชจะมีความแข็งแรง ทำให้พืชมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งราก ใบ ดอก และผลผลิต

4.  เป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ และสิ่งที่มีชีวิตในดิน และเป็นสารปรับปรุงดิน และระบบนิเวศน์และจะเป็นทั้งตัวดูดซับ และค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับพืช

5.  ช่วยปรับโครงสร้างของดิน แก้ไขปัญหาการอัดแน่นตัวของดิน คลุมดิน  และดูดซับน้ำ ให้ดินสามารถเป็นที่เจริญเติบโตของพืชได้ดี

6.  ช่วยปรับสมดุลธาตุอาหาร ความเป็นกรด และการปลดปล่อยธาตุอาหารจากการดูดซับไว้ในสารอินทรีย์

7.  ช่วยพัฒนาดินทั้งระยะสั้น และระยะยาว

8.  สามารถทำงานร่วมกับปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารจากการลดการสูญเสียไปในอากาศ หรือไหลไปตามน้ำ

9.  สามารถพัฒนาจากระบบนิเวศน์ ให้มีการพึ่งพากันเองผ่านระบบของปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ในระบบเกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ และเกษตรธรรมชาติ

10.สามารถกระตุ้นการเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้เร็ว  เนื่องจากมีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญ

เติบโตของพืช และทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยประมาณ 30-100 %

11.  ช่วยเพิ่มแร่ธาตุในดินที่หมดหรือเสื่อม สภาพไป ให้กลับมาเหมือนเดิม (ดินป่าใหม่) ทำให้พืชมีสภาพที่เขียวทนและนานกว่าปกติ เพราะได้สารอาหารครบถ้วน การเจริญเติบโตได้ดีกว่า

 

 

 
วิ ธี ก า ร ใ ช้ปุ๋ ย อั ด เ ม็ ด กั บ...

พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ
ครั้งที่ 1 ปลูกในแปลง หว่านทั่วแปลงอัตรา 1 กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร คลุกเคล้ากับดินแล้วจึงหยอด เมล็ดหรือย้ายกล้า
ครั้งที่ 2 ช่วง 1 เดือนหลังปลูกใช้อัตราเท่าเดิม ในระหว่างแถวพืช แล้วพรวนดินรดน้ำแต่พอดี ส่วนพืช กระถางผสมดินปลูกใช้ดิน 2 ส่วน + ขุยมะพร้าว 1 ส่วน + ปุ๋ยอัดเม็ด 1 ส่วน แล้วจึงย้ายกล้าหรือกิ่งชำลงกระถาง ในระหว่างการเจริญเติบโตให้โรยปุ๋ยที่ผิวหน้าดินใน กระถางหนา 1เซนติเมตร ทุกๆ 2 เดือน

  

ไ ม้ ผ ล ไ ม้ ยื น ต้ น
          ใส่ในระยะเตรียมหลุมปลูก ผสม
ปุ๋ยอินทรีย์  1 ส่วน กับดิน 2 -3 ส่วน แล้วเกลี่ยลงหลุมปลูก กรณีใช้กับไม้ผล ที่โตแล้วให้ใส่รอบทรงพุ่มในอัตรา 10 - 15 กิโลกรัมต่อ ต้น ทุกปี หลังการตัดแต่งกิ่ง

  

พื ช ไ ร่ ต่ า ง ๆ
          หว่านให้ทั่วแปลง หรือโรยปุ๋ยอินทรีย์ ตามแถวตาม แนวของพืชปลูกในอัตรา 300 -500 กิโลกรัม ต่อไร่ คลุกเคล้ากับดินให้ดีแล้วหยอดเมล็ดพืช เมื่อพืช อายุ 40-50 วัน ให้ปุ๋ยนี้เสริมแก่พืชอีกครั้ง

 

   

อัตราการใช้

 

ปรับสภาพดิน         อัตราส่วน ปุ๋ยต้นไผ่  1 กระสอบ (50 กก.)   ต่อ 1 ไร่

ผสมกับปุ๋ยเคมี        อัตราส่วน  ปุ๋ยต้นไผ่ 1กระสอบ (50 กก.) +   ปุ๋ยเคมี 1 ส่วน

ผสมกับปุ๋ยคอก       อัตราส่วน  ปุ๋ยต้นไผ่ 1 กระสอบ (50 กก.) + 2 กระสอบ ปุ๋ยคอก 

 

 

  

วิธีใช้  :  หว่านรองพื้น หรือหยอดในหลุมปลูก ในอัตรา 50 -100 กก./ไร่

กาแฟ                      ช่วย สร้างความแข็งแรง สร้างผลระยะหัวเข็มหมุด สร้างเนื้อและเมล็ด ผลแก่ สุก  ดีมาก

อ้อย                         ช่วยทำให้ลำใหญ่และสูง ต้นไม่ล่ม น้ำหนักดี ค่าซีซีเอส สูง เพิ่มผลผลิต

มันสำปะหลัง        ช่วยทำให้เกิดหัวมาก และหัวใหญ่ ได้น้ำหนัก  แป้งลงหัวไว เปอร์เซ็นต์แป้งสูง

ยาง                          ช่วยทำให้น้ำยางข้นขึ้น ปริมาณน้ำยางมากขึ้น เปลือกยางนุ่ม กรีดง่าย ไม่กินหน้ายาง หน้ายางไม่ตาย

ข้าวโพด                  ช่วยให้ลำต้นใหญ่ แข็งแรง ฝักดกและใหญ่ ได้น้ำหนัก เมล็ดแน่น

พริก                          ช่วยให้ออกดอกและติดผลดก เมล็ดพริกเนื้อแน่น น้ำหนักดี สีสดสวย ไม่เป็นโรคเน่า (โรคกุ้งแห้ง) และ ต้นพริกไม่เป็นโรคเหี่ยว รากก็ไม่เน่า

หอม                         ช่วยให้ลำต้นใหญ่ แข็งแรง ลงหัวไว ได้หัวมาก และใหญ่ สีม่วงเข้มสวย เนื้อแน่นได้น้ำหนัก หัวไม่เน่าง่าย  เก็บไว้ได้นาน

กระเทียม                  ช่วยให้ลำต้นใหญ่ แข็งแรง ลงหัวไว โดยไม่ต้องใช้ยาเร่งหัว และหัวใหญ่ ได้น้ำหนัก เนื้อแน่น เก็บไว้ได้ นาน

แตงโม                      ช่วยให้เถาใหญ่ แข็งแรง ติดลูกดก ลูกใหญ่ได้น้ำหนัก ไส้ไม่ล้ม เนื้อสีแดงเข้ม รสหวาน ต้นสมบูรณ์เก็บลูกได้ถึงมีด4 มีด5

ปาล์มน้ำมัน             ช่วยให้ทะลายใหญ่ ผลได้น้ำหนัก เปอร์เซ็นต์น้ำหนักสูง ต้นสมบูรณ์ ใบเขียวเข้มเป็นมัน

สับปะรด                  ช่วยให้ต้นสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคยอดเน่า รากเน่า ได้ช่อดอกใหญ่ ได้ผลโต น้ำหนักมาก เนื้อหวาน ไม่เป็นโรคเนื้อ  แกน หรือผลเน่า

ข้าว                          ช่วยให้แตกกอดี ต้นแข็งแรง ไม่ล้มง่าย ได้รวงยาว เมล็ดข้าวไม่ลีบ

ผักสวนครัว              ช่วยให้พืชผักสวนครัวทุกชนิด เช่น กะหล่ำ คะน้า ผักกาด มะเขือ แตงกวา ผักบุ้ง ถั่ว พริกไทย ฯลฯ โตไว ใบเขียวเข้ม ไม่เหี่ยวง่าย ต้นไม่เหี่ยวเน่า ผลผลิตสูง และมีคุณภาพ

ไม้ผลทุกชนิด             ช่วยให้ผลไม้ทุกชนิด เช่น ส้ม มะนาว ลำไย ลิ้นจี่ ลองกอง เงาะ ชมพู่ ทุเรียน มังคุด มะม่วง มะขาม ฯลฯ มีต้นที่สมบูรณ์ แข็งแรง ดอกและผลดก ขั้วดอกและผลเหนียว ไม่หลุดร่วงง่าย ผลโต ได้น้ำหนัก เนื้อหวานอร่อย สีสวย

   

**หมายเหตุ

                ใช้สารเพิ่มพลังปุ๋ยหว่านลงบนแปลงเพื่อปรับสภาพดิน ป้องกันกำจัดโรคในดิน ใช้หว่านก่อนปลูก 7-15 วัน รดน้ำตามจะดีมาก หรือใส่ก่อนปลูกเพื่อป้องกันโรคโคนเน่า ต้นเน่า

              เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ย ให้ผสมกันทุกครั้งเมื่อมีการใส่ปุ๋ย ต้นไผ่ศรีสุขชนิดเม็ด ร่วมกับปุ๋ยในพืชต่าง ๆ โดยใช้ผสมกันทุกครั้งตามอัตราส่วนที่เหมาะสม

 

 หมายเหตุ :  จะได้ผลดียิ่งขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับ ไคซานน้ำสูตรเข้มข้น ต้นไผ่ ศรีสุข  

 

จะได้ผลดียิ่งขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับ ไคซานน้ำสูตรเข้มข้น ต้นไผ่ ศรีสุข

 

 

บทสัมภาษณ์ชาวสวน ที่ใช้  ต้นไผ่ ศรีสุข

 

 

 

ใช้แล้ว อร่อยมาก ลองชิมก่อน

 ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ    ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

    ใส่ปุ๋ยเคมี            ใส่สารปรับปรุงบำรุงดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


PUITHAILAND Copyright © 2012 All Rights Reserved.
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ต้นไผ่ ศรีสุข

      ชัยพรการเกษตร  

สุดยอดสารปรับปรุงบำรุงดิน 100 % ตราต้นไผ่ ศรีสุข

190 ถ.ราชวิถี อ.เมือง จ.นครปฐม 

โทร.  065-3562998 
  Line id : 
puithailand789

3/112  .รัตนโกสินทร์ .เมือง จ.เชียงใหม่ 

www.puithailand.com

www.facebook.com/puithailand

 E-Mail : info@puithailand.com

 

 

ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 100 %ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยเกษตรปุ๋ยแท้ 100%, ซื้อ-ขายปุ๋ยขายปลีก-ขายส่ง ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยโรงงานปุ๋ยคอกปุ๋ยสำหรับผลไม้ปุ๋ยสำหรับพืชผัก,เคล็ดลับการใช้ปุ๋ยปุ๋ยส่วนผสมของปุ๋ยชีวภาพบริการส่งปุ๋ยปุ๋ยเมล็ดดินปุ๋ย,ขายปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ,โรงงานปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด. โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ,ขาย ปลีก ส่ง ,ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ,ซื้อปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ,โรงงานปุ๋ยชีวภาพเคมี ,โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ,  โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  ,ซื้อปุ๋ยชีวภาพเคมีโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพภาคเหนือ ,หาโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพภาคกลาง ,ซื้อปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ,โรงงานปุ๋ยอินทรีย์,หาโรงงานปุ๋ยชีวภาพเคมี ,หาโรงงานปุ๋ยชีวภาพเคมีภาคเหนือ ,โรงงานปุ๋ยชีวภาพผสมเคมีภาคเหนือ,โรงงานปุ๋ยชีวภาพผสมเคมีภาคกลาง,โรงงานปุ๋ยชีวภาพเคมีภาคตะวันออก ,โรงงานปุ๋ย ,โรงงานปุ๋ยชีวภาพภาคเหนือ,โรงงานปุ๋ยชีวภาพผสมเคมีภาคเหนือ ,ปุ๋ยชีวภาพผสมเคมีภาคเหนือ,ปุ๋ยชีวภาพเกรดเอ ,ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพภาคเหนือ ,ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพผสมเคมีภาคเหนือ ,ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเกรดเอ,หาโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพผสมเคมี,โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ,ซื้อปุ๋ยชีวภาพ,หาโรงงานปุ๋ยชีวภาพ,ปุ๋ยชีวภาพ,ติดต่อเป็นตัวแทนปุ๋ยชีวภาพ,หาปุ๋ยชีวภาพ,หาโรงงานปุ๋ยชีวภาพ,โรงงานปุ๋ยชีวภาพ,โรงงานปุ๋ยชีวภาพภาคเหนือ,โรงงานปุ๋ยชีวภาพภาคเหนือ,ปุ๋ยชีวภาพเคมี