ปุ๋ยอินทรีย์ ต้นไผ่ ศรีสุข การปลูกถั่วลิสงกับปุ๋ยอินทรีย์...
ReadyPlanet.com


การปลูกถั่วลิสงกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพต้นไผ่ ศรีสุข


 

 ปุ๋ยอินทรีย์ กับถั่วลิสง

การปลูกถั่วลิสงกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพต้นไผ่ ศรีสุข

ลักษณะดินที่เหมาะสมและการเตรียมดิน

            ลักษณะดินที่เหมาะสมควรเป็นดินร่วนปนทราย   หน้าดินลึกมีการระบายน้ำดีไม่มีน้ำขัง   ในกรณีที่เกษตรกรปลูกถั่วลิสงเป็นพื้นที่มาก ๆ  หรือเป็นกลุ่มผู้ปลูกรายใหญ่   หากมีการวิเคราะห์ดินเพื่อปรับสภาพดินก่อนปลูกเพื่อประกอบเป็นคำแนะนำสำหรับการใช้ปุ๋ยถั่วลิสงแล้วจะทำให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต้นไผ่ ศรีสุข ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

ปุ๋ยอินทรีย์  

สิ่งที่เกษตรกรพึงปฏิบัติในการปลูกถั่วลิสงในขั้นตอนของการเตรียมดิน  คือ  ดินต้องร่วนซุย  โดยการไถดินลึกประมาณ  15-20  เซนติเมตร  พรวนและคราด  กำจัดวัชพืช  หากดินเป็นกรดควรใส่ปูน  หรือหินฟอสเฟตตามค่าความต้องการปูนที่ได้จากผลการวิเคราะห์ดิน   ซึ่งหน่วยงานที่ให้บริการวิเคราะห์ดินสามารถให้คำแนะนำได้   ควรปรับสภาพดินให้ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง  อยู่ระหว่าง  5.8-6.5  การปรับสภาพดินให้เหมาะสมจะช่วยทำให้ธาตุอาหารพืชสามารถละลายออกมา  และเป็นประโยชน์กับรากพืชที่จะดึงดูดไปใช้ในการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้อย่างเต็มที่   ในกรณีดินด่าง-ด่างจัดเช่นดินที่มีวัตถุต้นกำเนิดดินเกิดจากหินปูน   ควรใส่ ปุ๋ยอินทรีย์  หรือปุ๋ยที่มีฤทธิ์ตกค้างเป็นกรด  เช่น  แอมโมเนียมซัลเฟต   ใส่ตามอัตราแนะนำ

ปุ๋ยอินทรีย์

                        ปัญหาทั่วไปจากการปลูกถั่วลิสง

โรคโคนเน่าขาด  (Aspergillus crown rot)

เชื้อสาเหตุ  เกิดรุนแรงในช่วงต้นกล้า ต้นถั่วลิสงจะเหี่ยวยุบตัวลง โคนต้นเป็นแผลสีน้ำตาลและมีกลุ่ม

สปอร์เชื้อราสีดำขึ้นปกคลุมที่แผล ถ้าถอนขึ้นมาต้นจะขาดออกโดยง่าย ระยะต้นกล้าอายุ 1-4 สัปดาห์จะอ่อนแอต่อโรคมากที่สุด

          สภาพแวดล้อมที่ระบาด  ปลูกในสภาพดินทรายหรือร่วนทรายอุณหภูมิของดินและอากาศสูง 30-35 องศาเซลเซียส ความชื้นดิน 13-16 เปอร์เซ็นต์

การป้องกันกำจัดโรค

-        ไม่ปลูกด้วยเมล็ดที่เก็บไว้เก็บนานเกินไป

-        คลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยสารเคมี benomyl + mancoceb, carboxin และ tiprodione

-        ไม่เก็บเกี่ยวเมื่อถั่วแก่จัดเกินไป

โรคโคนเน่าขาว (Sclerotium stem rot)

เชื้อสาเหตุ     เชื้อรา

ลักษณะอาการ  เกิดการเหี่ยวของกิ่ง  ใบย่อยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือเขียวซีด และเปลี่ยนเป็น

สีตาล  ในที่สุดบริเวณลำต้นที่เชื้อเข้าทำลายจะฉีกและมีเม็ดสีขาวปรากฎอยู่

 ปุ๋ยอินทรีย์

          สภาพแวดล้อมที่ระบาด   พบมากในสภาพฝนชุก   การปลูกแน่นจนเกินไป  และปลูกซ้ำที่เดิมผู้ตั้งกระทู้ Admin กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ :: วันที่ลงประกาศ 2013-06-18 11:38:35 IP : 49.49.3.64


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


PUITHAILAND Copyright © 2012 All Rights Reserved.
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ต้นไผ่ ศรีสุข