ปุ๋ยอินทรีย์ ต้นไผ่ ศรีสุข การปลูกข้าวโพดหวานอินทรีย์
ReadyPlanet.com


การปลูกข้าวโพดหวานอินทรีย์


 

 ปุ๋ยอินทรีย์กับข้าวโพด

การปลูกข้าวโพดหวานอินทรีย์

 ประเทศไทยส่งออกข้าวโพดหวานแบบแปรรูปและแช่แข็งไปยังตลาดโลกและตลาดในประเทศญี่ปุ่น  ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยส่งออกข้าวโพดหวานสู่ตลาดโลกก็เนื่องจากตลาดต้องการข้าวโพดหวานเกษตรอินทรีย์

ปุ๋ยอินทรีย์กับข้าวโพด

การปลูก

ฤดูกาลปลูกที่เหมาะสม

                -ปลูกได้ตลอดทั้งปี ถ้ามีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับใช้เมื่อจำเป็น

                -ช่วงปลูกที่ให้ผลผลิตสูงมีคุณภาพดี ควรอยู่ในฤดูหนาวระหว่างเดือน ตุลาคม มกราคม หรือดินฤดูฝน เดือนพฤษภาคม กรกฎาคม

การวิเคราะห์ดินก่อนปลูก

 ปุ๋ยอินทรีย์กับข้าวโพด

                ถ้าดินมีความเป็นกรดด่างต่ำกว่า 5.5 ให้ใส่ปูนขาวอัตรา  100 - 200 กิโลกรัมต่อไร่  แล้ว

ไถพรวนดิน  และถ้าดินมีอินทรียวัตถุต่ำกว่า 1.5 ก่อนพรวนดินให้ใส่ปุ๋ยคอกที่ย่อยสลายดีแล้วอัตรา 500 - 1,000  กิโลกรัมต่อไร่  หรือปลูกถั่วเขียวอัตรา  5 กิโลกรัม/ไร่ หรือปลูกถั่วพร้าอัตรา 8-10 กิโลกรัมต่อไร่  หรือหลังเก็บผักข้าวโพดหวานแล้วไถกลบต้นข้าวโพด  เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน

การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ต้นไผ่ ศรีสุข

                ในกรณีการวิเคราะห์ดินแล้ว  พบว่า ดินมีอินทรียวัตถุต่ำกว่า  1.5  ให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ต้นไผ่ ศรีสุข 500-1,000 กิโลกรัมต่อไร่  ขณะเตรียมดินและให้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีสูตรเทียบเคียงกับปุ๋ยเคมี  2  ระยะ  คือ

                1.  ใส่รองพื้นพร้อมปลูก  โดยในดินร่วนใช้สูตร  16-20-0  และผสม ปุ๋ยอินทรีย์ต้นไผ่ ศรีสุข และสำหรับดินร่วนปนทรายใช้สูตร 15-15-15  อัตรา  30-50  กิโลกรัมต่อไร่

                2.  ใส่เมื่อข้าวโพดหวานอายุ  20  วัน  ใช้ปุ๋ยสูตร  46-0-0  และผสม ปุ๋ยอินทรีย์ต้นไผ่ ศรีสุข อัตรา 30-50 กิโลกรัมต่อไร่  โรยข้างต้นหรือข้างแถว  แล้วพรวนดินกลบ

 ปุ๋ยอินทรีย์กับข้าวโพด

                ปัญหาข้าวโพดไม่หวาน  ถ้าพบว่าข้าวโพดหวานฝักสดมีรสชาติไม่หวานแสดงว่าดินในแปลงที่ปลูกข้าวโพดขาดธาตุโปแตสเซี่ยม (K)  ซึ่งในธาตุโปแตสเซี่ยมนั้นจะช่วยให้เกิดการสะสมน้ำตาลในเมล็ดดีขึ้น  ปัญหาข้าวโพดไม่หวาน  สามารถแก้ไขได้โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ต้นไผ่ ศรีสุข ก่อนปลูกที่มีธาตุโปแตสเซี่ยมร่วมด้วย  โดยขึ้นกับสภาพดิน

 

 

 ผู้ตั้งกระทู้ Admin กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ :: วันที่ลงประกาศ 2013-06-18 11:39:52 IP : 49.49.3.64


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


PUITHAILAND Copyright © 2012 All Rights Reserved.
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ต้นไผ่ ศรีสุข